Okushiwo nguMengameli Jacob Zuma enkulumeni yakhe kokuthi ukunakekela izinja yisiko labelungu kuyaphikisana nokwenziwa nguNobhala Jikelele  weCosatu, uMnuz Zwelinzima Vavi, ofake isithombe sakhe asishaya nezinja zakhe uSuperhero noMaradona kuTwitter.
Okushiwo nguMengameli Jacob Zuma enkulumeni yakhe kokuthi ukunakekela izinja yisiko labelungu kuyaphikisana nokwenziwa nguNobhala Jikelele weCosatu, uMnuz Zwelinzima Vavi, ofake isithombe sakhe asishaya nezinja zakhe uSuperhero noMaradona kuTwitter.
ABANYE bese befaka isithombe sikaDkt Nelson Mandela edlalisa inja kanti abanye bebefaka izithombe zabo benezinja zasemakubo.
ABANYE bese befaka isithombe sikaDkt Nelson Mandela edlalisa inja kanti abanye bebefaka izithombe zabo benezinja zasemakubo.

INTATHELI YESOLEZWE

KUBE nemvunge izolo enkundleni yokuxhumana iTwitter abantu bephikisana ngenkulumo kaMengameli Jacob Zuma yokuthi ukunakekela inja yisiko labelungu.

Yize abaningi bebeveva beyigxeka inkulumo kaZuma, bakhona nabebevumelana nombono wakhe.

Omunye wababhale kule nkundla, uYanelaJ, uthe inkulumo kaZuma ishaya khona; “Bangaki abantu abamnyama uma ubaqhathanisa nabamhlophe obabona belula izinyawo noma begijima nezinja…ungababali abasebenzi basezindlini?”

Okhulumela iYCL, uKhaya Xaba, yena ubhale ukuthi; “Inja yesiqumama ithola umjovo, imithi nokunakekelwa kwempilo okungcono kunokwabasebenzi okuyibo abakha umnotho wesicebi.”

Akasalanga ngaphandle uNobhala Jikelele weCosatu, uMnuz Zwelinzima Vavi, yena ovele wafaka isithombe sakhe nezinja zakhe ezimbili uSuperhero noMaradona.

Abanye abalandeli bakhe baze baphawula ngokukhuluphala kukaSuperhero wabaqinisekisa kodwa uVavi ukuthi usenciphile kunangesikhathi okwathathwa ngaso isithombe.

UVavi uveze nokuthi useke wapha uNobhala Jikelele we-ANC, uMnuz Gwede Mantashe, umdlwane eminyakeni eyedlule.

“Naye uyazifuya izinja,” kubhala uVavi, othe nokho ayimphathanga kabi inkulumo kaZuma

“Njengomuntu othanda izilwane futhi oziqhenyayo ngokuba ngumuntu omnyama, ayingijivazanga inkulumo. Ngiyabathanda nabantu.”

Umbhali ohlonishwayo, uZakes Mda, omunye wabayihlabe bayihlikiza inkulumo kaZuma.

“Ziningi izindlela zokuba ngumAfrika nokuba ngumuntu omnyama. Labo abathanda izilwane akusho ukuthi abawona ama-Afrika ngokulingana nalabo abangazithandi.”

Intatheli uReuben Goldberg yena uqhamuke nesiphakamiso sokuthi mhlawumbe abantu bakuleli kumele bathengele uZuma inja bese beyiqamba ngokuthi uNkandla.

UBazil the Bulldog yena ubhale ukuthi: “UZuma kusamele abuyekeze umlando ngoba izinja zaqala ukufuywa e-Afrika ngamaSan Bushmen kusukela ngo-800 AD…”

U-Ayanda Mlotshwa ubuze uZuma ukuthi ukufuya inja kuhlanganaphi nobuhlanga?

“Ngingumuntu omnyama futhi ngiyayithanda inja yami, iyilungu lomndeni. Selokhu kwathi nhlo sifuye izinja emndenini wami. Angiboni ukuthi ngingaphila ngaphandle kwazo.”

Inqwaba yabantu ku-twitter ibisifaka izithombe zabo beshuthe nezinja zasemakubo kanti abanye bebefaka nesikaDkt Nelson Mandela edlalisa inja.