19/05/12 DURBAN:INTANDOKAZI. ISITHOMBE: NQOBILE MBONAMBI

LUNGI LANGA

USEGUQULE indlela izinto ebezenziwe ngayo umhleli wemishado osemnkantshubomvu – yena usethengela amakhasimende akhe ngisho negilosa imbala.

Kuzophela ukuphathwa yikhanda nokuba nengcindezi kulabo abahlela ukushada ngenxa yokunyuka kwezinga lokwenza izinto lenkampani kaNkk Nonhlanhla Mngadi-Shezi weNtusi Yenkomo Deco and Catering eseduze ne-Emmanuel Cathedral, eThekwini.

Emuva kweminyaka eminingi elekelela emishadweni usezonika amakhasimende akhe konke okudingeka ngosuku lomshado.

Ngesikhathi abahleli bomshado abaningi behlela izinto ezifana nendawo okuzoshadelwa kuyo nokunye okungekuningi yena uze abhale uhlu lwakho konke okuzodingeka aze akhiphe ngisho imoto ezothwala umakoti. Uthe uma kushadwa uhlela konke laba abashadayo babhekane nosuku lwabo nje kuphela.

“Ngingene kulo msebenzi ngokushuta izithombe zamavideo. ngenxa yezicelo ebezivela kulabo ebengibashuthela becela ngibatholele abenza amakhekhe omshado baphinde bafune abahlela amatafula namahholo, ngabona kungakuhle ukuthi ngiqale ukwenza le misebenzi,” kusho uNkk Mngadi-Shezi.

Namhlanje uma abantu beshada kabalungiselwa ihholo abazoshadela kulo baphekelwe nokudla nje kuphela bese bezibonela kokunye.

Kusukela besaqala ukuwuhlela umshado uNkk Mngadi-Shezi nethimba lakhe basuke bekhona.

Uthe babafunela ihholo bababekisele, izingubo zomshado bazithola kubo, imoto kamakoti nokunye okuphathisa ngekhanda labo abasuke befuna ukushada.

Isolezwe limfice ematasa elungisela omunye umshado.

“Lolu hlelo bayaluthakasela kakhulu abantu ngoba njengoba ngimatasa manje kuzoqhubeka kanje kuze kube ngunyaka ozayo. Senginanabantu abafuna ngihlele umshado wabo wangonyaka ozayo,” kusho uNkk Mngadi-Shezi.

Phakathi kokunye akwenzayo okungajwayelekile wukuthi ahlanganise amalungu omndeni wakhe ebhizinisini lakhe.

Ufake umyeni wakhe nomndeni wakhe wonke ukuthi uhlanganyele kuleli bhizinisi.

“Sekukaningi ngibona amabhizinisi efa ngokushona komnikazi. Lokhu akugcini ngokuthikameza umnotho womndeni kodwa kuthikameza namakhasimende njengoba abanye bagcine sebengasayitholi imali yabo uma umsebenzi ungasaqhubeki,” kuqhuba uNkk Mngadi-Shezi.