SHEMBE celabrate while they were going to the mountain Picture:SANDILE MAKHOBA

THOKOZANI NDLOVU

LUQALILE uhambo lokunyuka intaba engcwele iNhlangakazi eseNdwedwe kwamalungu ebandla lamaNazaretha njengoba uhlangothi lwasekuPhakameni lutheleke ngabo-5 ekuseni izolo kuyona.

AbasekuPhakameni bazohlala kule ntaba baze badilike ngoMsombuluko.

Bazobe bededela uhlangothi lwaseThembezinhle oluzobe luqala kulo nyaka ukunyuka intaba selokhu uhlangothi lwaseBuhleni lwahlukana ngemuva kokukhothama kweNkosi Mbusi Vimbeni Shembe, uThingolwenkosazana.

Unobhala wasekuPhakameni, uMnuz Edward Ximba, uthe kuqopheke umlando njengoba belubhade phansi besuka ekuPhakameni baze bafika entabeni bengazange balale nhlobo.

“Bekungokokuqala sinyuka intaba ngezinyawo njengoba besihamba ngezimoto phambilini. Inkinga ukuthi besiba nezinsuku ezincane ebesinikwa zona sisentabeni nobekusiphoqa ukuthi sisheshe sifike kuyona. Ngonyaka odlule sisitholile isikhathi njengoba sakwazi ukuhlala amasonto amabili, okwenza singanyuki ngezinyawo ukuthi lalishisa kakhulu,” kusho uXimba.

Uthe bahambe ubusuku nemini njengoba bebengazimisele ngokulala endleleni. Ngokusho kwakhe bebephumula ihora elilodwa uma bebona ukuthi sebekhathele baphinde baqhubeke. EkuPhakameni uthe basuke ngo-5 ekuseni ngoLwesithathu njengoba befike entabeni ngo-5 ekuseni izolo.

Ezokuphepha uXimba uthe ziqinile kakhulu njengoba bephelezelwa ngamaphoyisa.

Nyakenye kubikwe isigameko sokudutshulwa kwelinye ilungu laseBuhleni kuleli bandla elangena ngephutha emalungwini asekuPhakameni ngesikhathi esentabeni.

Ngaleso sikhathi izinkumbi zamalungu aseBuhleni zazivaleleke eHomisi ebhekene nentaba iNhlangakazi.

Amaphoyisa ayewanqabela ukuthi adlule esabela udungunyane olwalungaqubuka uma ehlangana nawasekuPhakameni.

NgoMsombuluko uhambo lwasentabeni luzoqalwa ngabaseThembezinhle abazodilika ngomhla ka-15 badedele abaseGinyezinye abazonyuka ngomhla ka 15-22.

Kuzogcina abaseBuhleni okulindeleke ukuthi banyuke ngomhla ka-22 baze babuye ngomhla ka-2 Febhuwari.

Ukushintshana kwalezi zinhlangothi ngokunyuka intaba kulandela isikhalo samakhosi akhele intaba ngomsindo odalwa ngamalungu aleli bandla uma enyuka kanyekanye njengoba engazwani.

Phambilini kuke kwaba nezigameko zokudubulana kwamalungu aleli bandla esentabeni.

Okunye okuke kwavela ukuthi amalungu aseBuhleni acele izinsuku zokunyuka intaba kwawaseGinyezinye ukuze abe nesikhathi esanele entabeni ngenxa yobuningi bawo.