KWESOBUNXELE umphathi woKhozi FM u Bonga Mpanza neMeya yeTheku u James Nxumalo

SIMPHIWE NDWANDWE

UMPHATHI woKhozi FM, uMnuz Bonga Mpanza, ushaya phansi ngonyawo uthi ngeke bangene emoyeni abefundisi baseThembezinhle naseBuhleni ukuze bashumayele ngaphambi kokuba iNkantolo eNkulu yaseThekwini elalele umbango wobuholi ikhiphe isinqumo ngomholi ongu-ngqo.

Ukuphawula kukaMpanza kulandela izikhalo zabakhonza KwaShembe abebekhala ngokuthi umsakazo ukhetha iphela emasini ngabefundisi abezwakala beqeqebula kulo msakazo kodwa abangabohlangothi olulodwa olwahlubuka eBuhleni iNazareth Church of God.

UMpanza uthe abaholi baseThembezinhle naseBuhleni bazi kahle ukuthi uKhozi lwathola incwadi yenkantolo evimbela ukuthi zombili lezi zinhlangothi zibe nezintshumayelo emsakazweni.

“Bazokhumbula abantu ukuthi ngaphambi kuka-2010 kwakuwuhlangothi lwaseBuhleni kuphela olwalushumayela emsakazweni kodwa ngathi uma ngithatha izintambo ngakushintsha konke lokho ngavulela zonke izinhlangothi. Bayazi abantu ukuthi uKhozi lwamiswa yincwadi yasenkantolo ukuthi luvumele abaseBuhleni nabaseThembezinhle ukuthi bashumayele emsakazweni. Ngakho ngeke size sikwazi ukwephula umyalelo wenkantolo kodwa siyolinda kuze kuphele umbango osezinkantolo kukhishwe nesinqumo ngaphambi kokuba sithathe isinqumo ngalolu daba,” kuchaza uMpanza.

Uthe selokhu kwathi nhlo akaze acheme nazinhlangothi kulo msakazo ngakho kumele abantu bakhanyiselwe ukuze balazi iqiniso ngezizathu ezadala ukuthi ezinye izinhlangothi zimiswe ukushumayela oKhozini.

Ngakolunye uhlangothi okhulumela abaseThembezinhle, uMnuz Nkululeko Mthethwa, uyakuchitha ukuthi bavalwa yincwadi yenkantolo ukuthi bashumayele emsakazweni.

Uthe basukuma bafuna incwadi evala abaseBuhleni ukushumayela emsakazweni ngoba kunomfundisi wakhona owashumayela wagxeka abaseThembezinhle.

“Sabatshela ukuthi njengoba ibandla lihlukene kanje siyakuvala ukuthi bashumayele abaseBuhleni. Thina sathatha isinqumo sokuthi sime ukushumayela kuze kube yilapho sesithathe isinqumo sokuthi sibuyele emoyeni. Thina singaya koshumayela emsakazweni kodwa laba abanye ngeke ngoba bamisiwe yinkantolo,” kusho uMthethwa.

Uthe incwadi yenkantolo ibhekene nenkosi yaseBuhleli, uMduduzi “Nyazilwezulu” Shembe, hhayi inkosi yaseThembezinhle uVela Shembe.

Okhulumela abaseBuhleni, uMnuz Thokozani Mncwabe, uthe akaze bakhulume lutho abefundisi mayelana nalolu daba. Uthe abaphenduki abantu ngomsakazo ngoba uNyazilwezulu luyazishumayelela.

“Abantu kabaphendulwa wuKhozi kodwa baphendulwa nguShembe obahambela emakhaya belele abatshele ukuthi njengoba benezinkinga bazosizwa nguShembe. Akudikizi ngisho inqulu ngokumiswa kwethu emsakazweni ngoba abantu bangena begeleza njengamanzi ebandleni ngaphandle komsakazo uKhozi,” kusho uMncwabe.