Shawn and Sbu Mpisane were leaving the cought after bail herering Picture:SANDILE MAKHOBA

THEMBA NTSHINGILA

UDEDELWE yinkantolo yamacala ezezimali eThekwini ngesexwayiso sokuthi aphinde avele futhi namhlanje uNkk Shauwn Mpisane ongusomabhizini odumile kuleli dolobha ukuze kulalelwe isicelo sakhe sebheyili.

UNkk Mpisane ubevele phambi kwenkantolo izolo ngamacala enkohlakalo abalelwa emalini engu-R140 million okusolwa ukuthi inkampani yakhe iZikhulise yasebenzisa imininingwane engekho emthethweni ngesikhathi ifaka amaphepha enhlanganweni yosonkontileka iConstruction Industry Development Board (Cidb) ukuze kuvuleke iminyango yamathenda.

NgoLwesithathu inkantolo ikhiphe umyalelo wokuthi aboshwe uNkk Mpisane, kwaphinde kwashaqwa nempahla yakhe okukhona phakathi kwayo imizi, izimoto zikanokusho, izicathulo, amaTV nokunye okuningi.

Ikhipha isinqumo mayelana nokudedelwa kwakhe ngesexwayiso imantshi uMnuz G Maree, ithe inethemba lokuthi uNkk Mpisane uzokwazi ukuthi aphinde avele namhlanje ngaphandle kokuphikisana nalo myalelo wenkantolo.

Ummeli kaNkk Mpisane uMnuz Jimmy Howse uvumele phezulu ngalesi sinqumo senkantolo emva kokuba kuke kwaba wumzukuzuku umshushisi uNksz Joanna Bromley-Gans, bevumelana nomphenyi wecala uColonel Kuben Naidoo ukuthi akanqatshelwe ibheyili.

Izizathu ebezibekwa wumbuso nomphenyi wecala ukuthi kungenzeka uMpisane aphinde aphazamise ofakazi nakuleli cala njengoba ake wakwenza lokho ngonyaka odlule ecaleni lenkohlakalo asolelwa lona.

UMnuz Naidoo uphinde wathi uxhaxha lwamacala asolelwa kuwona uMpisane kusukela ngo-2005 kuze kube u-2012, awambeki njengomuntu ofanelwe yibheyili. Uthe ukusoleka kwakhe ekutheni kube nguyena yedwa oqhubekayo nokuthola amathenda eMnyangweni wezemiSebenzi yoMphakathi kuhulumeni waKwaZulu-Natal ekubeni bekhona abanye osonkontileka okumele ngabe nabo bayahlomula, kusasho khona ukuthi kungaba khona okunye angase akwenze okungaphazamisa lolu phenyo.

UHowse uthe uMpisane ungumuntu othembekile, ongakaze angayilandeli imibandela yakhe yebheyili. Uthe useke wanikezwa ibheyili phambilini, waya phesheya kwezilwandle waphinde wabuya, okukhombisa khona ukuthi akayona ingozi uma enikezwa ibheyili.

“Ngikholwa wukuthi akunakho ubulungiswa ukusolwa kwakhe ngamathenda awathola eMnyangweni wezemeSebenzi yoMphakathi,” kuchaza uHowse.