12/06/2012 Durban UNaima ISITHOMBE: SIBUSISO NDLOVU

SIZWE BLOSE

KUBUKEKA sengathi izobhingcisela nxanye iningi labaculi intokazi yaseBhomela, ePort Shepstone ecula i-afro jazz.

ULungile “Naima” Khumalo (23) (osesithombeni), ikhono lakhe elifaniswa nelentokazi eshisa izikhotha uZahara, uthi uqale ukucula esontweni kodwa lwakhula kakhulu esefunda amabanga aphezulu, eNgwemabala High.

“Ngithe uma ngijoyina ikwaya yakulesi sikole ngathola kuculwa amaculo ajwayelekile, ngibe sengibabhalela amaculo okwagcina kuculwa wona,” kuchaza uNaima.

Uthi ngemuva kokuqeda ibanga leshumi ube esengenela inhlolokhono yabaculi bendawo okwakumele bacule kuGu Jazz Festival, nalapho agila khona izimanga ngokuthi anqobe, kwagcine kuqokwe yena enqwabeni yabantu ababezozama inhlanhla.

Uthi into eyenza izinto zakhe zashesha kakhulu ngukusebenzisana okuhle nabahleli boGu Jazz Festival, athe uma kuhambe kahle konke angagcina ebonakala esiteji eshaya izingoma ezimbili noma ezintathu ezizophuma kwi albhamu yakhe entsha, kule festiveli ezoba ngoJuni 23, ePort Shepstone.

UNaima uthi yize ecula i-afro jazz kodwa uyakwazi ukucula nezinye zezinhlobo zomculo.

Uthi i-albhamu yakhe ingase iphume ngo-Agasti kodwa abantu bazoqala ukuzwa enye ingoma ekule albhamu ngoJulayi.

“I-albhamu yami iphekwa ngabantu abahlonishwayo endimeni yomculo engingabala kubona uMondli Ngcobo, Manqoba Mntungwa, Robbie Malinga (odidiyele i-albhamu kaZahara) noMjalifa Thebe. Kunezingoma engizozicula noNtando noZakes Bantwini kuyona le albhamu,” kusho le ntokazi.