ABANYE bogandaganda abayisithupha abatholakale behlezi bengasebenzi, okusolwa ukuthi bathengwa ngemali yoMnyango engu-140 million.
ABANYE bogandaganda abayisithupha abatholakale behlezi bengasebenzi, okusolwa ukuthi bathengwa ngemali yoMnyango engu-140 million.
UNGQONGQOSHE wezoLimo neMvelo KwaZulu-Natal, uDkt Meshack Radebe, ebuka  impahla elinganiselwa ku-R140 million etholwe iduvile kwelinye lamahhovisi alo Mnyango eNtshanga
UNGQONGQOSHE wezoLimo neMvelo KwaZulu-Natal, uDkt Meshack Radebe, ebuka impahla elinganiselwa ku-R140 million etholwe iduvile kwelinye lamahhovisi alo Mnyango eNtshanga

NOKUBONGWA PHENYANE

BAZOBOSHWA abasebenzi boMnyango wezoLimo neMvelo oholwa uDkt Meshack Radebe, abazotholakala bethinteka ekuthengweni kwempahla engabiza uR140 million etholwe iduvile kwelinye lamahhovisi alo mnyango eNtshanga.

Lokhu kushiwo uNgqongqoshe uRadebe ngemuva kokuthi bethole umbiko wokuchithwa kwale mali ngemuva kokuthi bephenye kabanzi bathola kukhona izimpahla ezathengwa ngemali yomnyango ezingasebenzi.

Kulezi zinto kukhona ogandaganda abawu-6, amasaka kamanyolo, amageja nomshini okuthiwa owezinga eliphezulu wokutshala nokulima.

URadebe uthe abasebenzi bomnyango wakhe abaqhubeka nokusebenzisa imali ngokungemthetho bese kusolwa yena ngalokhu uzokuqinisekisa ukuthi bayaboshwa.

“Ngimangele kabi ngithola ngalezi zimpahla ezathengwa ngoSepthemba ngonyaka odlule ngingakafiki nakulo mnyango kodwa sekubhikishelwa mina manje.

Sizoqinisekisa ukuthi abantu abathintekayo kulokhu bayaboshwa ngenxa yokuthi bathenga izinto umnyango ungazi ngoba lezi zinto kukhona imiphakathi ezidinga kakhulu kodwa zihlezi la,” kusho uRadebe.

Uthi umenenja abamfica kulawa mahhovisi bambuzile ukuthi lezi zinto zalethwa ngobani kodwa naye wabika ukuthi akazi, wakuqinisekisa ukuthi zathengwa ngonyaka odlule.

Uthe imali yalezi zimpahla ayikaqinisekiswa, izokwaziwa kahle uma sekuqediwe uphenyo .

Uthe ngesikhathi ezwa ngalolu daba wayibikela iKhabhinethi noNdunakulu waseKZN uDkt Zweli Mkhize ukuze bakwazi ukuthi baqale uphenyo.

“Uma kuqhubeka kanje singazithola sesisebenzisa imali engaphezulu emnyangweni. Nginxusa bonke abasebenzi ukuthi uma kukhona izinto ezathengwa ezingasebenzi basazise ngoba kukhona imiphakathi ezidingayo lezi zinto,” kusho yena.

Kwenzeka lokhu nje ngesonto eledlule inyunyana yabasebenzi iNehawu ibe nesiteleka la ibikhala khona ngokuthi uRadebe kumele axoshwe kulo mnyango njengoba kukhona imali engaziwa ukuthi yashonaphi.

URadebe uthe laba ababehlele le mashi akazi ukuthi babeqondeni njengoba kwagcina ngokuthi baqoqe izingane ezihlala emgwaqeni ukuthi kube yizo ezimbhikishelayo.

Uthe akukho nkohlakalo athinteka kuyona kulo mnyango futhi uzokwenza ngakho konke okusemandleni ukuthi lokhu kuyavela.

Uthe uyanxusa ukuthi uma kukhona izinto ezingahambi kahle abantu bangamthinta ezinombolweni zasehhovisi lakhe ku-033 345 8241/8242 noma kwethi 0800 000 996 babike inkohlakalo.