UTHI usezuze impumelelo enkulu kunabadlali bebhola abaningi base-Afrika uBenni McCarthy orepha ngamava anawo kulo mdlalo engomeni iViva Afrika ayiqophe ngokuhlanganyela nabarepha abasafufusa nophrojusa uDome. Isithombe: Bongiwe Mchunu

INTATHELI YESOLEZWE

AKUSENSUKU zatshwala kuqale umqhudelwano i-Africa Cup of Nations (Afcon), kanti ngale kokuhamba kancane kokudayisa kwamathikithi nokungashayi amagoli kweBafana, zikhona izindaba ezizojabulisa abantu.

Isihlabani seBafana Bafana uBenni McCarthy sesiqophe ingoma nophrojusa we-hip hop wodumo kuleli uDome. Le ngoma esihloko sithi Viva Afrika, kungenzeka ibe yingoma evelele ebholeni.

Yenziwe ngokuhlanganyela yiqembu le-hip hop iTeam Tswara kanti iphethe lesi sihlabani sebhola esingeke size sibe yingxenye yomqhudelwano we-Afcon ngenxa yokulimala.

Enye ingoma kaBenni ake wayiqopha yenziwa ngo-1998 lapho ayecula khona neTKZee ngethi Shibobo eyadayisa ukwedlula zonke izingoma ezingama-single okuze kube yimanje ingakaze idlulwe.

“Ngicula neTKZee ngangibhalelwe amagama engangizowacula, okwami kwaba wukungena estudiyo ngiqophe kodwa kuViva Afrika ngizibhalele ngokwami,” kusho uBenni.

“Ngangesaba ngendlela eyisimanga ukuwabhala kodwa abafana ebengisebenza nabo bangenza ngakhululeka,” kuqhuba uBenni.

Uthi kule ngoma uberepha ngamava asewaqoqe kunobhutshuzwayo yonke le minyaka selokhu aqala ukudlala.

“Sengizuze kakhulu kunabanye abadlali base-Afrika kanti bengifuna ukubhala ngakho konke lokhu. Le ngoma iyingoma yesizwekazi sama-Afrika kanti ihlanganisa izigqi zase-Afrika eziningi. Igqugquzela ama-Afrika ukuthi azethembe asebenze ngokubambisana,” kuchaza lesi sihlabani.

Uthi waxhunyaniswa noDome nabarepha abangoDiva, Boy noRytious abacula kuleli culo, yimenenja yakhe.

“Laba ngabarepha abasafufusa kanti baphethe ithalente eliyisimanga. Badinga ukuthola ithuba nje kanti ngokusebenza nami bangaphumelela. Ngiqophe leli culo ikakhulukazi ngenxa yabo laba bafana,” kusho uBenni.

UBenni uphinde waqopha elinye iculo leqembu lakhe i-Orlando Pirates lapho ebe nesizini eyimpumelelo khona ngonyaka odlule.

Kule ngoma esihloko sithi Amabhakabhaka ubonga abalandeli bakhe ngokumeseka njalo.

Lezi zingoma zombili ziphrojuswe nguDome oseke wasebenza nezihlabani ezifana noSlikour, HHP, Skwatta Kamp, Pro nabanye.

UDome uthe: “UBenni ungumfana olungile. Wafika lapha ezilungiselele, wayesezilalele lezi zingoma ngaphambi kokuthi eze lapha. Bese sivele sizihlanganisile izinsimbi ngezingoma zebhola ukuze sigqugquzeleke.”

UBenni uthe kube mnandi ukwenza lezi zingoma njengoba umculo uyingxenye enkulu yempilo yakhe.

Ngale kwalezi zingoma ezimbili, uBenni uvela kwi-video ka-AKA yodumo ethi Jealousy kanti usanda kunxenxwa yiTKZee ukuthi acule iShibobo bukhoma emcimbini.

“Angethuki uma ngidlala ibhola kodwa ngicula bukhoma esteji kuxega amadolo,” kusho lo mdlali.

Umsebenzi wakhe wakamuva awusho ukuthi usefuna ukusebenza ngomculo, kusho ithimba labamphethe, uyohlale ebheke ibhola neqhaza lakhe kwi-Orlando Pirates neBafana Bafana.