UYABALISA owesifazane waseSiphingo owadukelwa wumyeni ngezikhukhula zangoJulayi, okusolwa ukuthi wamuka nomfula ezama ukuhlenga umfundi.

NgoLwesihlanu bekuphela izinyanga ezine selokhu kwanyamalala uMnuz Musawenkosi Mchunu (41).

UMchunu wanyamalala ngoJulayi 25 ntambama ezama ukuhlenga umfundi owayeminza ewela ibhuloho emfuleni owawusugcwele.

Umfundi wentombazane oneminyaka engu-16 owagcina esindile, kuthiwa waphuthunywa nguMchunu owangena nesikebhe sokuzakhela eyomtakula.

Abezimo eziphuthumayo ngosuku okwanyamalala ngalo uMchunu bagcina bekumisile ukutakula ngezithuba zabo-7 ntambama sekumnyama.

UNksz Fikile Mntaka oyingoduso kaMchunu uthe asipholi isilonda engasibonanga isidumbu sikayise wezingane zakhe. Ngesikhathi esanda kunyamalala uNksz Mntaka namanye amalungu omphakathi babevuka bayohlala ngasosebeni lomfula lize lishone ngethemba lokuthi isidumbu sakhe sizotholakala.

“Angizazi noma ngiyaphila noma ngifile yini indlela engizizwa ngayo. Ngiyazi ukuthi akaphili lapho ekhona kodwa kungcono nokuthi ngamngcwaba. Kubuhlungu ukuhlala ungazi ukuthi umuntu washonaphi, ungakwazi nokuchazela izingane. Kumanje kumele ngabe ngilungiselela izingane ezizongena esikoleni ngonyaka ozayo kodwa kunzima ngoba nami angisebenzi bengithembele kuyena,” kubalisa uNksz Mntaka.

Uthe kuvuke iminjunju njengoba bekunezikhukhula eGoli emasontweni amabili edlule, nakhona kwaminza abantu kodwa bagcina betholakele.

“Ngiyazibuza ukuthi kungani uMusawenkosi engatholakalanga ngokushesha njengabanye. Kwagcina kuphele kanjalo nje ngaye kwangabikho imizamo yokumfuna,” usho ebalisa.

Abezimo eziphuthumayo abebesiza ukutakula uMchunu kuthiwa bakhala ngokuthi umfula wawugcwele kakhulu futhi kuyingozi ukuqhubeka nokutakula.

UMchunu wachazwa ngamalungu omphakathi njengoMsamariya olungileyo obengathandi ukubona omunye umuntu esenkingeni.

UNkk Jabu Shezi ongumakhelwane kaMchunu uthe bekusegazini ukusiza umphakathi kuyena.

Uthe abanye babemkhuza eyotakula umfundi ngenxa yobungozi emfuleni, kuthiwa wathi ngeke ayeke ingane isenkingeni ngoba naye uzele.