U DJ Twitty ekhomba inxeba alithola emva kwengozi yemoto

SIZWE BLOSE

Licishe laphazamiseka ikusasa likaDJ waseThekwini owalimala esandleni engozini yemoto eyamehlela eminyakeni edlule. UPhilani Khuzwayo odume ngelikaDJ Twitty uthe le ngozi yacishe yamlahlekisela ngomsebenzi njengoba esebenzisa izandla uma edlala.

Uthe ngeke ayikhohlwe leyo ngozi ngoba imoto yakhe okuyiJohn Cooper Works yafahlaka yaphela ngesikhathi igingqika naye yagcina ngokumciphiza isandla.

“Le ngozi iyona engenze ngathi ukunyamalala abantu baze bathi i-Afrotainment ingikhipha inyumbazane okuyinto eyayingekho. Azingikhathazanga lezo zinkulumo ngoba ngangilazi iqiniso kanti mina noDJ Tira ongumphathi we-Afrotainment sizwana kakhulu,” kusho uDJ Twitty.

Uthe i-albhamu yakhe ezophuma ngo-Okthoba uyenze nayo i-Afrotainment njengoba naye eyilungu layo. UTwitty uthe useyikhiphile ingoma yokuqala ezoba kwi-albhamu yakhe ebizwa nge-Afro-Logy.

“Kunengoma engiyenzelwe abafana baseMpangeni ebizwa ngokuthi uSis Wangale. Okubuhlungu wukuthi le ngoma iphume kungakafaneli. Abantu sebeke bayizwa kanti okubi wukuthi bebengazi ukuthi ngeyami. Kuyaphazamisa futhi ukuthi kukhona asebenza le ngoma ngenye indlela kodwa thina banikazi bayo singaka-yikhiphi,” kuchaza uDJ Twitty.

Uveze ukuthi le-albhamu yakhe izohlanganisa abantu abangakaze bazwakale nesesibajwayele ikakhulukazi asebenza nabo kwi-Afrotainment.

Uphethe ngokuthi yize singasebenzi kahle isandla kodwa usakwazi ukudlala.