ABANTU baye bamgxeka uSonia Sedibe obekuMotswako ngoMsombuluko bekhala ngokuthi usephuphile njengoba esengumama ohlala ekhaya. Lapha wathathwa ekumaCrown Gospel Awards eduze kwakhe nguPastor Sthembiso Zondo. Isithombe: Bongani Mbatha

BONISWA MOHALE

‘UKUNGABIKHO kuthelevishini akusho ukuthi angisenzi lutho empilweni yami kunalokho senginesikhathi esanele sokwenza izinto engizithandayo.”

Usho kanje umlingisi wakuleli uSonia Sedibe owazakhela udumo esalingisa indawo kaNtombi kwiGenerations.

Le ntokazi ibisohlelweni lwezingxoxo oludlala njalo ngoMsombuluko ku-SABC 2, ngo-9.30 ebusuku iMotswako ixoxa nomethuli walo uPenny Lebyane obebuza ukuthi yenzani njengoba seyashiya kwiGenerations.

USonia uthe kuningi akwenzayo abale kukho ukubhala nokuqondisa imidlalo enkampanini yakhe.

Ubuye waveza ukuthi usenesikhathi esanele nomndeni wakhe ngoba akasasebenzi amahora angajwayelekile.

“Kuqala bengiya emsebenzini ngo-6.30 ekuseni ngize ngibuye ekhaya ngo-7 ebusuku. Manje sengihamba amahora ambalwa uma ngiyosebenza futhi ngiyayikhetha imisebenzi engiyenzayo,” kusho uSonia.

Uthe ukushiya emdlalweni owuchungechunge kumnikeze isikhathi sokuba ngumama owenza izidingo zomndeni wakhe.

“Kuqala bekufanele ngijabulise umndeni futhi ngisebenze kanzima nasemsebenzini wami. Manje angiseyena umama obheke kakhulu umsebenzi kodwa senginake umndeni kakhulu. Sengiyakwazi nokulanda izingane zami esikoleni,” kusho uSonia.

Uye waveza ukuthi ukubhala wakuqala esekwiGenerations kodwa ubengasitholi isikhathi esanele sokwenza lokho nokuthi akhombise umuntu abukela kuye umsebenzi wakhe.

Uthe ubukela kuDuma kaNdlovu okunguye omgqugquzela ukuthi abhale futhi aqondise nemidlalo.

Enkundleni yokuxhumana nge-internet i-Twitter abantu bashiye abangalazi kulo mlingisi bebodwa abathi ubukeka egugile.

Abanye bebethi kungani efike nezinwele zokuxhunywa ezingakanyiwe, bebuza nokuthi ngabe ukuba ngumama ohlala ekhaya sekumphuphisile yini.

Omunye ukhale ngokuziphophotha kukaSonia wathi sengathi ungumuntu oshonile osezobonwa ebhokisini.

Ebuzwa uSonia ukuthi wenzenjani uma abantu bemgxeka noma evela emaphephandabeni omgosi uthe akavamile ukunaka abantu abasho okungalungile ngaye.