IMBONGI u Sbo da Poet osezakhele udumo ngokuhaya izinkondlo ezithinta abantu owaziwa khakhulu ngenkondlo ethi idefinition ka makwapheni.

MINENHLE NTOMBELA

USENGENE emkhakheni wokulingisa uSiboniso “Sbo da Poet” Mbutho (23) (osesithombeni) owaziwa ngokuhaya izinkondlo.

Le mbongi encane ezakhele udumo ngezinkondlo isize yakhipha i-albhamu, izobonakala idlala maduze kwifilimu ebizwa, Uhlanga “The Mark”.

Kule filimu uSbo udlala indawo kaKhaba Mkhize okungumfana wesikole ohlangabezana nezigqinamba eziningi ezithikameza impilo yakhe nasondelene nabo.

Sikhuluma nomsunguli wale filimu uMnuz Ndaba kaNgwane uthe ithalente likaSbo lokuhaya izinkondlo laba ngezinye zezizathu ezameza waqoka yena ukuba adlale indawo ehamba phambili.

“Angizisoli neze ngokunikeza uSbo le ndawo. Yebo kuyethusa ukusebenzisa umuntu ongakaze alingise phambilini kodwa ngiyaziqhenya ngomsebenzi omuhle awenzile,” kusho uKa Ngwane.

Le filimu izoqala ukutshengiswa kwiDurban Film Festival kanti iyoze iqale ukudlala ema-cinema uma sekudlule le festival.

USbo obeqala ukulingisi ubonakale ekhululekile kule filimi kuhle kwabalingisi asebeyenze iminyaka le nto.

Uthe uma enikezwa leli thuba lokulingisa akangabazanga, wahlala phezu kwalo njengoba ebona kuyindlela enhle yokuvuleka kwamathuba kulo mkhakha.

Noma engakaze alingise ngaphambili uthi kube lula kuye njengoba ifilimu ubedlala indawo yomuntu ohaya izinkondlo.

“Ngangijabulela ukuzwa ukuthi kuzobe kunoMr Magic (Linda Sibiya) kule filimu ngoba ungumuntu engibukela kuye. Ngiqala ukushutha ngangithukile kodwa ngokuhamba kwesikhathi ngazizwa ngijwayela sengikuthokozela ukulingisa. Ngizimisele ukukhula kulo mkhakha, nginesifiso sokuqhubeka nokulingisa kodwa ngeke ngiyeke ukuba yimbongi,”usho nje.

Le nsizwa ikhiphe icwecwe olunezinkondlo ezingu 18 elithi: Isithombe somshado.

Maduze uzovela ohlelweni lokuqala lukaZanele LaMbokazi Nkambule, iKhwezela/Rekindle kuSABC 1.