ST271009(15) Speedy will release a new album with Stoan .Picture:Bonile Bam
ST271009(15) Speedy will release a new album with Stoan .Picture:Bonile Bam
USPEEDY unenhlanhla yokuthi uma epikwe abanye abaculi, amaculo abo aphumelele njengelikaProfessor elithi Lento, athathwa naye lapha ehlabene ngendondo yamaSama nyakenye. Isithombe: Gallo Images
USPEEDY unenhlanhla yokuthi uma epikwe abanye abaculi, amaculo abo aphumelele njengelikaProfessor elithi Lento, athathwa naye lapha ehlabene ngendondo yamaSama nyakenye. Isithombe: Gallo Images

KUNABANTU abangashintshi indlela ababukeka ngayo yize izimfashini zifika zidlule. Umculi owangena emculweni esemncane uHarold Matlhaku abaningi abamazi ngelikaSpeedy mhlawumbe uhamba phambili ohlwini lwalaba bantu.

Kusuka ngenkathi esaqala ukuduma ngama-90’s neqembu iBongo Maffin ugqoka amabhulukwe akhe amakhulu awatebhise, isikibha esikhulu kanjalo nekepisi bese eyivala ngokugaxa ithawula ehlombe.

Ngama-90’s yayidlisa kakhulu le ngqephu nokwakuyindlela abaculi be-hip hop baseMelika ababegqoka ngayo. Yena-ke kodwa kulezi zinsuku kubonakala sengathi usalishayise ngomoya leli thawula, abantu abese beliqambe ngokuthi iSpeedy’s Towel. Yize engasishintshi isitayela sokugqoka kodwa igalelo lakhe emculweni liyaguquguquka njengoba ezwakala ezingomeni ze-afro pop, kwaito ne-house futhi angene kuzwakale kuzona. UFANELESIBONGE BENGU uxoxe nalo mculi obuye atshengise ikhono lokulingisa njengoba eseke walingisa kwiGaz’ Lami neGenerations. Ungxoxo ihambe kanje:

Ungasitshela imfihlo yakho yokuthi kungani uthanda ukugqoka ngale ndlela kusukela kudala ungashintshi?

Angicabangi ukuthi kumele ngichazele abantu ukuthi kungani ngigqoka ngale ndlela futhi ngingashintshi. Angithi umuntu unelungelo lokugqoka nanoma yini athanda ukuyigqoka? Nami ngithanda ukuzigqokela kanje futhi ngijabule.

Uke walingisa kwiGenerations waphinde washiya njengoba usubuyile futhi, kulokhu uzohlala isikhathi esingakanani?

Ngebhadi angivumelekile ukukhuluma ngezinto ezinjalo. Kwazi bani, ngingahlala amahora amabili ezayo noma ngihlale kuze kuphele unyaka. Wena nje qhubeka nokubukela le soapie.

Uma upikiwe ezingomeni zivele zibe mnandi njengekaProfessor ethi Lento, unamlingo muni?

Angazi, ngiyaphusha nje mina. Ngiyathanda ukusebenza nabantu ngoba vele uyazi uma nisebenza ngokubambisana isikhathi esiningi into iyaphumelela. Mhlawumbe nasezingomeni esizenza nabanye abaculi sisuke sibambisene nokugcina ngokuthi abantu bawuthokozele umphumela.

Mhlawumbe lokhu kungenza ungabe usayikhipha i-albhamu ethi wena?

Sobona khona. Okwamanje ngisakujabulela ukupikwa nokulingisa kwami. Angihlele lutho, uma kukhona umbono wengoma oqhamukayo ngizohlala phezu kwawo.

Kuvele izindaba zokuthi seniphinde nahlangana niyiBongo Maffin, kukhona i-albhamu eniyiphekayo manje?

Yebo sibuyelene, u-Oskido wasibizela emhlanganweni sahlala phansi savumelana. Ngicabanga nje ukuthi maduze sizoqala ukusebenza, mhlawumbe ngasekuqaleni konyaka ozayo.

Wena noSisqo (umculi we-R&B waseMelika oyilungu leqembu iDru Hill) nisengabangani?

Angisathandi ukukhuluma ngalokho (ubungani) ngoba abantu bavele bakwenze ihlaya.

Uyeza kwiVodacom Durban July?

Nakanjani ngiyeza eThekwini kule mpelasonto kwazise miningi futhi nemicimbi ezobe yenzeka yaseKalawa Jazzmee (isitebela aqopha kuso esiphethwe ngu-Oskido).

Uzoshada nini? Yena umaqondana usumtholile?

Okwamanje angikazi ngizoshada nini kodwa uma kuvela ithuba ngizoshada. Eyokuthi nginaye yini umaqondana angithandi ukukhuluma ngayo kodwa uNkulunkulu uma engibusisa ngomshado ngizoshada.