IMeya yetheku u James Nxumalo nosomlomo bemukelisa ugogo indlu e Cato Manor.ISITHOMBE PATRICK MTOLO

BONISWA MOHALE

UJABULISE okwengane encane owesifazane enikezwa okhiye bendlu yakhe entsha emuva kokuba indlu abehlala kuyo ilinyazwe yimvula.

UNkk Mafaku Bhaca (64) waseCato Crest unikwe okhiye bakwakhe ngesikhathi iMeya yeTheku uMnuz James Nxumalo ihambela izindawo ezahlukene ezikhahlanyezwe yimvula emasontweni edlule eThekwini.

Ngokusho kweKhansela lendawo uMnuz Bhekisisa Mngadi, indlu kaNkk Bhaca eyayinamakamelo amabili yaqala ukuqhekeka ngo-2009 ngenxa yemvula.

Uthe wabika udaba lwakhe kuNxumalo owayenguSomlomo weTheku ngaleso sikhathi.

“UNkk Bhaca ubeseyilinde isikhashana indlu yakhe kunzima ngoba uhlala nabazukulu abathathu kanti ngesikhathi esakhelwa ubedonsa kanzima. Ngiyajabula ukuthi namhlanje iphupho leMeya eyayinalo esenguSomlomo lokwakhela uNkk Bhaca umuzi, lifezekile,” kusho uMngadi.

IMeya ibe isinikeza uNkk Bhaca izikhiye zendlu yagcizelela ukuthi ukwakhela abantu izindlu ezisesimeni esihle kubuyisa nesithunzi sakhe umuntu emphakathini.

UNkk Bhaca uthe uswele amazwi okuzibongela. Uqale ngokushaya umculo omncane waphakamisa izandla ebonakala ukuthi ugajwe yinjabulo.

Ubetete umzukulu wakhe ngesikhathi ekhuluma nezintatheli esho nokuthi uhlala nabazukulu abathathu kanti wafika eCato Crest eminyakeni engu-25 edlule.

Unxuse abanye abantu ukuba babikele amakhansela abo uma behlaselwa yizinhlekelele noma izindlu zabo ziqhekeka ngendlela engaqondakali ngoba usizo lukhona.