THULANI ZONDI

INANDA 88.4 FM iseqophelweni eliphezulu. Uma ulalele lo msakazo ungaze ufunge ukuthi ulalele eminye yemisakazo engenisa inzuzo esezingeni likazwelonke. Kodwa uhlelo oluncintisana ncamashi nezinhlelo zemisakazo engenisa inzuzo futhi engikholwa ukuthi luyayidlula eminye imisakazo, olukaThulani Zondi olungena ngo-3 kuya ku-6 ntambama kusukela ngoMsombuluko kuze kube uLwesihlanu.

Akungimangazanga ukuzwa uThulani ethi unesifiso sokusebenza kwi-East Cost Radio, Metro FM noma i-5 FM. Uma uvula iNanda 88.4 FM ngesikhathi sakhe uze ufunge ukuthi ulalele eminye yale misakazo.

Uthe uhlelo lwakhe ulubiza nge-T Junction, ngoMsombuluko ngo-3:20 uba nesigaba asibiza nge-Rapid Rewind lapho edlala khona iculo lakudala, ngo-3:30 kuba namanqampunqampu. Unesigaba esifanayo nesikaDudu Khoza woKhozi FM esithi, what in what out ngo 3:40, ngo-3:50 kune-comedy jam session, kulesi sigaba udlala amahlaya, ngo-4:00 kuba nezindaba ezigcwele.

Ngemuva kwazo unesigaba asibiza nge-4 by 4 at 4 after 4, umlaleli uyafona acele izingoma eziwu-4 abe esekhonza kubangani abawu-4. Ngo 4:30 kuphinde, kube nezindaba ezingamanqampunqampu, ngemuva kwazo ubuza abalaleli ukuthi bawazi kangakanani umculo, esigabeni asibiza ngokuthi, how well do you know your music, uhlanganisa amaculo ahlukene abe esebuza abantu ukuthi imaphi amaculo akhona kuleli alidlalile. Ngo-5:05 kuba khona isigaba asibiza nge-T Junction Chatroom, abalaleli bayafona bakhulume noma ngabe ingani abafuna ukukhuluma ngayo.

Uhlelo uluvala nge-Retro Mix lapho okuba khona u-DJ odlala umculo imizuzu engu-30 lube seluyaphela uhlelo.

NgoLwesibili ukhuluma ngezinto ezithinta ezempilo, kunesigaba esibizwa nge-Youth Aids.

Ngo-Lwesithathu kunesigaba esibizwa nge-on the couch.

NgoLwesine ukhuluma nabaculi abahlukene adlale izingoma zabo.

NgoLwesihlanu zisuke ziwa kuwumculo ohamba phambili.

UThulani usebe ngumsakazi iminyaka eyisishiyagalombili.

Uke waba nakwiDurban Youth Radio eside isikhathi. Uthi uzifela ngabasakazi abafana noDJ Fresh, Vusi Letsoalo, Just Ice, Chilli M, Makhosi Khoza noPhat Joe athe ibona abamgqugquzelayo.

Uma ezipholele ulalela umculo weR&B, House, Kwaito neminye kanti uhlala khona eNanda.