ABEVUTHA amalungu omphakathi waseNanda ngemuva kobanjwa kowesifazane echela kwamakhelwane ebusuku. Obanjwe echela uthathwe ngamaphoyisa emuva kokutitinywa wumphakathi.

	Izithombe: BONGANI MBATHA
ABEVUTHA amalungu omphakathi waseNanda ngemuva kobanjwa kowesifazane echela kwamakhelwane ebusuku. Obanjwe echela uthathwe ngamaphoyisa emuva kokutitinywa wumphakathi. Izithombe: BONGANI MBATHA

NOKUBONGWA PHENYANE

UTITINYWE wumphakathi owesifazane waseMzomusha, eNanda, osolwa ngokuthakatha ngemuva kokuthi ebanjwe echela kamakhelwane izintatha zayizolo.

Uthathwe ngamaphoyisa amgcina esiteshini emva kokuthi umphakathi ubufuna ukumudla umfele ngalesi senzo sakhe.

Kuthiwa uzivumele yena phambi komphakathi ukuthi akwehli kahle kuye uma ebona omakhelwane bakhe bephumelela yena ehlupheka.

Kusize ukufika kwamaphoyisa kanye nomunye okuthiwa uyinyanga yakhe abamlamulele olakeni lomphakathi.

UNkk Nonhlanhla Mgenge, ongumakhelwane wokuthiwa uyathakatha, uthe ubamangaze kakhulu ukuthi angaphiki nakancane kodwa avume eyokuthakatha.

“Okwesibili ebanjwa emzini yabantu echela kodwa ekuqaleni wayekwa emuva kokuxolisa. Izolo ubanjwe yizingane zamemeza, saphuma sonke samthola ephethe ibhakede ehamba nendodana yakhe,” kusho uNkk Mgenge.

Uthe ngesikhathi bemfica ubephethe ibhakede elinamanzi anombala obomvu awachithile ngesikhathi beqhamuka.

“Ubanjwe ehamba nengane yakhe. Simshayile sambuza ukuthi yini enze le nto, wasitshela ukuthi yena ukhathele ukuhlupheka ehlala ebona omakhelwane bakhe izinto zibahambela kahle,” kusho yena.

Amalungu omphakathi bekubonakala ukuthi awasamdingi ngoba athi ngisho indodana yakhe iwuhlupho yaziwa ngokuntshontsha.

UNksz Ntombizodwa Luthuli uthe sebekhiphe ngisho izimpahla zomsolwa bafuna ukuthi uma efika azithathe ahambe.

Amalungu omndeni walapho abanjwe echela khona awatholakalanga. Kade esemsebenzini nomakhewane bengenazo izinombolo zomakhalekhukhwini bawo.