Cape Town. 120517. Zwelinzima Vavi speaks at Parliarment in Cape Town. Picture Courtney Africa

Mogomotsi Magome

UNOBHALA Jikelele weCosatu uMnuz Zwelinzima Vavi, (osesithombeni), usekhwele wadilika wabuza ukuthi zithule zithini izinyunyana nabaholi ngokuthi kuphele izinyanga eziyisithupha abafundi baseLimpopo bengenazo izincwadi.

UVavi obekhuluma engqungqutheleni yeSaccawu ePitoli ubuze ukuthi iCosatu noSadtu bakuphi njengoba kuphele izinyanga eziyisithupha zingekho izincwadi.

“Yingoba izingane zethu zingafundi yini ezikoleni zikahulumeni okuyizo ezibhekene nenkinga yokungazitholi izincwadi? Ukube izingane zenu ziya kulezi zikole nanizokwazi ngosuku lokuqala ukuthi izincwadi azikho. Ibikuphi i-SACP okuyiyo evikela abantu,” kubuza uVavi.

Abafundi baseLimpopo baqale ukuthola izincwadi kule kota yonyaka njengoba uhulumeni aphoqwa yinkantolo nenhlangano yomphakathi iSection 27 ukuthi ahambise izincwadi kulesi sifundazwe.

UVavi uthe le nkiyankiya iqubula imibuzo mayelana nesimo samadlelandawonye njengoba kukhona ukudicilelana phansi kwesithunzi nokudlana izithende.

Uthe amalungu alibele wukubheka indaba yokuthi ngubani ozokhethwa engqungqutheleni ye-ANC eMangaung waxwayisa ngokuthi i-ANC ayingakubukeli phansi ukukhula kokwesekwa kwe-DA.

Uthe u-5% wabamnyama emalokishini avotela i-DA wathi umholi wayo uNkk Helen Zille uzibeka njengomuntu olwela abahluphekayo ngoba abantu balahlekelwe yithemba kwi-ANC.

“Ningalinge nibukele phansi indlela enza ngayo izinto. Yingakho uma kugujwa usuku lwabasebenzi iMay Day uthola i-DA ihanjelwe abantu abangu-3 000. Amanye ama-rali abizwe yizinyunyana ezingaphansi kweCosatu aba nesibalo esincane kunalokhu. Asizinuke amakhwapha,” kusho uVavi.