Durban 10072011 Vavi adressing Sadtu members at the coastlands hotel, Umhlanga. Picture: Jacques Naude

UNOBHALA-jikelele weCongress of South African Trade Unions, uMnuz Zwelinzima Vavi, weseke udaba lwabasebenzi bakahulumeni abanamabhizinisi besebenzisana nohulumeni wathi kumele kuvalwe lokho. Ubekhuluma engqungqutheleni i-International Anti-Corruption Day izolo.

Enkulumeni yakhe weseke uMqondisi-jikelele wePublic Service Commission, uSolwazi Richard Levin, okholelwa wukuthi uma kungavalwa ukusebenzisana kwabasebenzi bakahulumeni nohulumeni, izikhulu eziphezulu ezehluleka wukudalula imisebenzi eshayisanayo nohulumeni kumele zibekwe amacala okungaziphathi kahle.

“Kungani ongqongqoshe abasolwa ngokwenza amacala abucayi bengalaleli onembeza babo bavele bazesulele emsebenzini ngesikhathi kusaqaliswa uphenyo noma bezobizelwa emakomitini aqondisa ubugwegwe? Kungani bangesuli kunokuthi bahlale balinde kuze kuba bayaxoshwa? Le nto yenzeka kuwo wonke amazwe?” kubuza uVavi.

UVavi, onguSihlalo weNational Anti-Corruption Forum, uthe akwenele ukuthi abasebenzi bakahulumeni bavunyelwe ukwenza ibhizinisi nohulumeni ngoba nakhu kuthiwa bawadalulile.

Uthe kumele kube nendlela ewujuqu kunqunywe ukuthi kuyavalwa ukusebenzisana ngaleyo ndlela.