OBENGUNGQONGQOSHE wezokuVikela oseshintshelwe esikhundleni sokuphatha izindaba zabasebenzi bakahulumeni nokuphatha uNksz Lindiwe Sisulu uthi nguye oweluleke ukuthi kumiswe ukuthengwa kwebhanoyi eliwubukhazikhazi likaMengameli Jacob Zuma.

Lokhu kushiwo yihhovisi likaNgqongqoshe esitatimendeni esikhishwe izolo. Isitatimende sithe nguye uNgqongqoshe othe uNobhala wezokuVikela uSam Makhudu Gulube akabuyekeze lokhu kuthengwa kwebhanoyi.

USisulu uthe ekuqaleni babevumelene ngokuthi ukuthengwa kwebhanoyi kulungile kodwa babengafuni ukuthi lokho bakubeke phezu kwamahlombe kaNgqongqoshe omusha.

Uthe bebesifuna ukuba babheke izinselelo zalokhu, bazicubungule bese ethola isixazululo esiyiso ngaphandle kokucindezeleka. AboMnyango wezokuThutha abafunanga ukuphawula ngokuthi ukuthengwa kwebhanoyi kumisiwe yini noma kuyaqhubeka.

Ngesonto eledlule kwabikwa ukuthi uGulube uhambele eMelika lapho eyoqedela khona isivumelwano sokuthengwa kwaleli bhanoyi.

Kuthiwa libiza u-150 wamaDola aseMelika. Le mali ingu-R1.26 billion ngokwemali yakuleli.