IZELAMANI zakwa Sibisi, u Nkosenhle no Mzweleni bengena enkantolo yeMantshi e Camperdown beqhutshwa iphoyisa. basolwa ngokubulala ishende likanina

NOKUBONGWA PHENYANE

UYISE wezelamani eziboshwe ngeledlule zisolwa ngokubulala ishende likanina uthi useyixolele inkosikazi yakhe phezu kwakho konke okwenzekile.

UMnuz Wani Sibisi (56) uthe usamthanda umkakhe uNkk Sibongile Sibisi aseshade naye iminyaka engu-18 kodwa uthe simmangazile kakhulu lesi sigameko ngoba umufi, uMnuz Khethani Gumede (67), uyisihlobo sakhe ngoba unina kwakunguMaSibisi.

UMnuz Nkosenhle (25) nomfowabo uMnuz Mzweleni Sibisi (19) basolwa ngokubulala uGumede, okuthiwa ubethandana nomama wabo endaweni yaseMvini, KwaXimba.

USibisi, osebenza ePinetown, uthe namanje usadidekile ngoba yena nomufi bebehlala bebonana uma ekhona ekhaya futhi engasoli lutho.

“Izingane zingitshelile ukuthi lokhu ezikwenzile bese kufike isikhathi kodwa bezithi ziyamthusa ngokumshaya zingazi ukuthi angaze ashone. Uma zingichazela zithi uGumede wafika ebusuku ngo-10, zavusana ngoba zilala ezindlini ezehlukene zifuna ukumbona ukuthi uzohamba nini. Zithi zahlala ubusuku bonke zimbhekile ukuthi uphuma nini. Ngesikhathi eqeda ukungena zithi kwakhanya endlini zababona bezitika ngocansi baqeda bacisha balala,” kuxoxa uSibisi.

Uthe ngezithuba zehora lesithathu entathakusa izingane zabona sekukhanya waphuma uGumede ephethe induku zamlandela zafika zamshaya washona.

Uthe uGumede naye wabuzwa ngamalungu omphakathi ngalokhu kodwa wawatshela ukuthi ubegula ubeze kumelaphi njengoba lo mama eyisangoma.

USibisi uthe inkosikazi yakhe iqale yaveza ukuthi ubezomelapha umufi kodwa wagcina evumile ukuthi bebethandana.

“Ngenxa yokuthi babelokhu bephika abantu bagcina ngokuthi bamkhumule umufi bambheke ukuthi akukho yini okufakazela ukuthi ubeye ocansini nangempela lwatholakala. Mina anginankinga ngalokhu okwenzekile,” kuchaza uSibisi.

Ngesikhathi ithimba leSolezwe lifika emndenini wakwaGumede lifike isimo sisemuncu namalungu omndeni aqale ala aphetha ukukhuluma nalo.

Indodakazi kamufi, uNksz Lungi Gumede, ithe bamangele kakhulu ngoba bona bebazi ukuthi bayizihlobo futhi benganakile ukuthi kungase kube khona ukuthandana okukhona.

Izelamani bezivele enkantolo yeMantshi yaseCamperdown ngoLwesihlanu. iMantshi, uMnuz T Jalyard, ithe ngenxa yokuthi bafuna ummeli wamahhala kumele baphinde babuye namhlanje ngoba akatholakalanga ngoLwesihlanu.

“Uma ummeli nimthola ngoMsombuluko nakanjani yilapho siyoqala khona sicubungule usuku enizothola ngalo ukufaka isicelo senu sebheyili,” kusho uJalyard.