UMELODY Ngwane ozonandisa emcimbini weNtandokazi ozoba seJozini
UMELODY Ngwane ozonandisa emcimbini weNtandokazi ozoba seJozini

NOKUBONGWA PHENYANE

UTHEMBISA ubumnandi bodwa umculi we-jazz ozobe eqhulula amanoni ezingoma zakhe emcimbini omkhulu ohlelwa Isolezwe Intandokazi Women’s Club.

Lo mcimbi okuzobe kuboshelwe kuwo abesifazane abanamagalelo ehlukene empilweni, uzobe usehhotela eligudle iJozini Dam eheha abaningi ngenxa yobukhulu bayo nobuhle bokukakwa yizintaba, iJozini Tiger Lodge, eJozini ngoJuni 9.

UMelody Ngwane ongowukuzalwa KwaMashu kodwa manje osezinze eMlazi uthi ukujabulele kakhulu ukuba yingxenye yalo mcimbi njengoba naye kukhona izinto afuna ukuzixoxa nabantu besifazane.

UMelody one-albhamu ayikhipha ngonyaka odlule ethi Melody, uthe njengoba naye eshadile kukhona izinto angazifunda kwabanye abesifazane nabo bakufundise ngezingakusiza empilweni.

“Sinezinkinga futhi siyathanda ukuthi sigcine imishado yethu isesimeni esikahle, ngakho nami kukhulu engizokuzuza emcimbini weNtandokazi futhi kuningi nami engingakukhuluma sinikane izikhuthazo ngakho,” kusho uMelody.

Uthe ukuba kulo mcimbi kuzomakha ngezindlela eziningi njengoba kukuningi okuzobe kukhulunywa ngakho.

Kulo mcimbi wabesifazane kusuke kukhulunywa ngezinto eziningi ezithinta imbokodo njengoba izikhulumi ezisuka eminyangweni yombuso nasezikhungweni ezahlukene zisuke zethula izinkulumo.

Lo mcimbi ohambisana nokugubha kwaleli phephandaba iminyaka elishumi laba khona, uzodonsa amehlo abaningi kwazise ungowesibili ukwenzeka kulo nyaka.

Uhlelo kulo mcimbi luzobe luphethwe yintokazi esiza-khele igama emkhakheni wezamabhizinisi uNksz Zama Phakathi.

Izikhulumi ezifana noNkk Bridgette Shabangu woMnyango wezoBulungiswa KwaZulu-Natal, uVuyi Gama oyinxusa lakwa-Inecto nezikhulumi zasebhange laseThala bazobe beshiyelana inkundla.

UNksz Precious Gumede weSolezwe uthe kubantu besifazane akade befisa ukuba yingxenye yalo mcimbi, sekumele balindele olandelayo ngoba izikhala zokungena seziphelile.

Phakathi kwabaxhasi balo mcimbi singabala uMnyango weZobulungiswa KwaZulu Natal, Ithala, Inecto, Hallmark neSpekko Rice.