President Jacob Zuma during the annual King Hintsa Bravery Awards at Nqadu Royal Palace, Willowvale, Eastern Cape. South Africa.11/12/2012. The King Hintsa Bravery Awards were initiated in 1999 and are bestowed upon persons who have made a sterling contribution to humanity and impacted on the lives of African people.

INTATHELI YESOLEZWE

UMENGAMELI Jacob Zuma usephinde wagcizelela ukuthi uzobuya engqungqutheleni yokukhetha ubuholi be-ANC eMangaung ezoqala ngoDisemba 16 sebebumbene njengembumba.

Lokhu kushiwo nguMengameli Zuma ngoLwesibili ngesikhathi emukela umklomelo obizwa ngokuthi yi-King Hintsa Bravery awunikezwe e-Willowvale e-Eastern Cape.

Uthe iziphrofetho zokuthi kuzohlakazeka i-ANC akuyona into entsha njengoba zaqala ngeminyaka yawo-1940 zaphinde zaqubuka futhi ngeminyaka yawo-1960. UZuma uthe ngisho nangama-1970s abantu babelokhu beshilo ukuthi uKhongolose uzowohloka kodwa phinde.

Uthe izitha ze-ANC zenza iphutha lokucabanga ukuthi sekuphelile ngombutho wabantu kanti zishaye phansi uzobuye uqubuke uqine.

UZuma uthe bayakhohlwa ukuthi uKhongolose umbutho wabantu futhi oyiphalamende labo ngakho uyohlala uphila kubantu inqubo nje uma besaphila nabo.

Ubonge wanconcoza ukwamukeliswa umklomelo. UMengameli Zuma uthe ingqungquthela okubhekwe kuyo ngale mpelasonto izobe iyisikhathi esikahle sokuzalwa kabusha kwalo mbutho futhi yisikhathi esikahle sokuba kube khona ubumbano.

Uqinise idolo abantu bakuleli ethi njengoba kuyiwa eMangaung uyethembisa ukuthi kuzoba nenkulumo-mpikiswano eshubile kodwa eyakhayo ezothatha leli lizwe ilifake endimeni yesibili okungeyokulungisa izwe lingabuyeli lapho liphuma khona ekuphathweni ngamakholoni kodwa libe ngumphakathi olawulwa yintando yabantu ezweni lonke.

Uthe izithunywa zizokhetha ubuholi zithathe izinqumo mayelana nenqubomgomo ezothwala elakuleli libheke phambili. UMengameli Zuma uthe uhulumeni uzimisele ngokuqinisa iqhaza nesithunzi sabaholi bendabuko. Ukuphakanyiswa kwamagama abantu okufanele bangenele ubuholi eMangaung kuphele ngoLwesine okuyisikhathi esiyisonto kudlule umnqamulajuqu owawubekiwe.

I-KZN, Free State, Northern Cape, Eastern Cape, North West neMpumalanga iphakamise igama likaMengameli Zuma. Ne-ANCWL nama-MKMVA beseka uZuma.

I-Gauteng, Limpopo, Western Cape ne-ANC Youth League baphakamise igama lePhini likaMengameli, uMnuz Kgalema Motlanthe.