DELI MNCWABE

ebika eseGoli

BAHLANYISE izihlwele ngamazwi amtoti abahlengikazi ababili baKwaZulu-Natal abangenele ukuhlungwa kowamakhono iSA's Got Talent eqala ekupheleni kwale nyanga ku-e.tv.

UMbongeni Mavuso (25) waseSydenham noKhanyisa Mbuthu (28) waseMbali e-13 eMgungundlovu abakha iqembu Iziqhaza, bashukumise ihholo ebeligcwele phama e-Alex Theatre, eBraamfontein becula ngoMsombuluko.

Indlela okwenziwe ngayo ibethusile kwabona njengoba bethi yize bebezilungiselele kodwa kubadidile okwenziwe yizethameli namajaji.

“Namanje ngisaqhaqhazela, angiyikholwa indlela esamukelwe ngayo ngabantu nokuphawula kwamajaji ngathi,” kusho uMbongeni.

UMbongeni usebenza esibhedlela iKing George, eThekwini ophikweni lwezimo eziphuthumayo kanti uKhanyisa uyatetisa eNorthdale, eMgungundlovu.

Uma besho bathi bahlangane ekolishi lobuhlengikazi iMadadeni Nursing College, eNewcastle ngo 2008 besemthandazweni.

“Ngamuzwa ecula emthandazweni kanti naye ungilalele. Sahlangana kanjalo saziqeqesha, sabhala nenqwaba yezingoma,” kusho uKhanyisa.

Injabulo nokwethuka kwalaba izolo kube ngenxa yokuthi amajaji okunguKabelo Mabalane, Shado Twala no-Ian von Mermerty behlabeke umxhwele ngomculo wabo.

“INingizimu Afrika iya kude ngomculo wenu,” kusho uShadow.

UKabelo uveze ukuthi indima yomculo iwulambele umculo weZiqhaza ongowesintu oxube isiqgi sabaculi abanjengoCamagwini noSimphiwe Dana.

“Siyawudinga umculo wenu siwulambele kakhulu. Sikhathele umculo othi awufane,’’ kusho uKabelo.

Ukudlulela kwabo esigabeni esilandelayo kuzobanika ithuba lokuveza ikhono labo kuzwakale ngezingoma abathi bazibhalele bona.

ISA's Got Talent iqala ukukhonjiswa ku- e.tv ngoLwesine luka-Agasti 30 ngo-8.30 ebusuku.