SIMPHIWE NDWANDWE

ZIME kwangqingetshe izingxoxo zamaholo phakathi kwezinyunyana zabasebenzi bakahulumeni nethimba elimele uhulumeni ezingxoxweni.

NgoLwesihlanu olwedlule zishukashukane kwaze kwasa emnyango kungekho efuna ukugoba uphondo phakathi kwalezi zinhlangothi esekusele nje amanenjana ukuthi zifike kulokho okungadala ukuzwana.

UMnuz Nkosana Dolopi, ohola ithimba le-Cosatu, uthe kume nse ukuxoxa njengamanje kwazise uhulumeni useshaya phansi ngonyawo ngokuqhamuka nesiphakamiso esisha esizokwemukelwa ngabasebenzi.

Uthe uhulumeni njengamanje usafake amazipho kulokho okudala okungu-6.5% wokwenyusa imiholo ekubeni izinyunyana zifuna u-8%. Uhulumeni ubeka etafuleni u-R900 okuyisibonelelo sezindlu yize izinyunyana zona zikhala ngo-R1 500.

Uthe bafuna ukuthi kusayindwe isivumelwano esizodonsa unyaka bese siphinde siyavuselelwa kodwa-ke uhulumeni uthi ufuna sivuselelwe ngemuva kweminyaka emithathu.

Uma kugcina kuye ngokufuna kukahulumeni kusho ukuthi azikho izingxoxo zamaholo eziyoba khona kuze kudlule iminyaka emithathu.

“Siqale ukuxoxa ngoLwesine kwaze kwaba nguLwesihlanu ekuseni ngezithuba zehora lokuqala sidingida lolu daba kodwa uhulumeni engagudluki kulokhu akubeka etafuleni. Sehlulekile ukubonisana nohulumeni ngalolu daba,” kusho uDolopi.

Uthe sebelinde ukuzwa kubasebenzi bakahulumeni ukuthi bafuna kwenziweni ngalolu daba njengoba uhulumeni usucacisile ukuthi ngeke usabeka okunye phansi.