Mahoota

NQOBILE MASIMULA

ZISAVULELEKILE izicelo kulaba abazimisele ngokuhambela ingqungquthela edingida ngezindaba zomculo ezoba seThekwini, e-Olive Convention Centre, kusukela namuhla kuya kuJulayi 5.

Le ngqungquthela ebizwa nge-South African Music Conference (SAMC) idonsa izindimbane zabantu abaziphilisa ngomculo njengoba isuke ibophele izingqungqulu kulo mkhakha ngisho nezakwamanye amazwe, kucobelelwana ngolwazi lokuzithuthukisa emkhakheni womculo.

Abantu abafuna ukuhambela i-SAMC kumele bagcwalise ifomu elitholakala kwi-website yale ngqungquthela ethi: www.samc.dj, nokuyilapho befaka khona imininingwane yabo ngaphambi kokuthi bayokhokha ebhange imali engango-R300 okuyiyona eqinisekisa indawo yomuntu ngamunye.

Kulo nyaka kulindeleke izikhulumi eziqavile ezifana noBryon Stingley, Ralf Gum, Rocco, Black Coffee, Fresh, Vinny, Christos, Oskido noGreg Maloka.

Phakathi kwabaxhasi abakhulu bale ngqungquthela kulo nyaka kubalwa uMnyango wezoBuciko namaSiko kuzwelonke, i-National Youth Development Agency (NYDA), Metro FM noSABC 1.

Okunye okuhlukile kulo nyaka ngale ngqungquthela wukuhlukaniswa phakathi kwabantu abazobe beyithamele ukuze abahleli bezokwenza isiqiniseko sokuthi umuntu ngamunye kukhona akuvunile.

UChristos ongomunye wabahleli, uthe okunye abazohlomisa ngakho abahambeli be-SAMC, wukubaluleka kokuqhamuka nezingoma ezintsha futhi okuculwayo kuzona kunalezo ezinezinsimbi kuphela.

“Abadidiyeli abaningi sebegxile ezingomeni okungaculi muntu kuzona kanti lolu hlobo lwezingoma aziliboni elidlalayo emsakazweni. Yingakho sizogqugquzela siphinde sibalule ukubaluleka kwezinhlamvu emaculweni,” kusho uChristos osesebenze namaqembu afana noBoom Shaka, DJs @ work, neShana namanye.

Njengenjwayelo ingqungquthela izovalwa ngegiya eliphezulu njengoba kuhlelwe umcimbi wokugoqa khona e-Olive Convention Centre ozoba ngoJulayi 7 nozobe uqondene nempelasonto ematasa eThekwini kwazise kuzobe kunomjaho wamahhashi, iVodacom Durban July.

Kuzobe kuboshelwe zona izikhulumi zengqungquthela sezenza ezidume ngakho okubalwa kuzona uBlack Coffee, Fresh, Oskido, The Maestro, Vinny, Christos, Vetkuk vs Mahoota, Bobsta, Ralf Gum, Rocco nabanye abaningi.