INCEKU UPASTOR MJOSTY (kwesokudla).  Isithombe: MTHOBISI MBANJWA
INCEKU UPASTOR MJOSTY (kwesokudla). Isithombe: MTHOBISI MBANJWA
UMFUNDISI Makitaza
UMFUNDISI Makitaza
MFU Sabelo 

Mkhathini woKhozi fm
MFU Sabelo Mkhathini woKhozi fm

CHARLES KHUZWAYO

NGABE ngukuphela kwesithunzi sezinceku zikaNkulunkulu noma ukuchuma kwekhono umuntu aliphiwe nguMdali elibenza bahlekise?

Sesithanda ukwanda isibalo sosomahlaya abazibiza ngezinceku zikaNkulunkulu, kuqale kwaba nguPastor Mjosty, kwalandela uMfundisi uNtshebe kweza uPastor Mbhobho sekukhona noPastorino odume ngokudansa afequze.

Manje sekukhona nabanye okubalwa kubo iphoyisa lomgwaqo u-Ayanda Msweli ozibiza ngenceku edume ngokwenza iziphrofetho. Ngabe laba bantu abakusabi yini ukuqalekiswa nguMvelinqangi ngoba kunevesi elithi “Ungaliphathi ngeze igama likaNkulunkulu.” Labo somahlaya bayakwazi ukulutha abantu baze bakholwe ukuthi ngempela bayayiphila lento abayishoyo, ngale ndlela yokuthi sekunenqwaba yabefundisi nababhishobhi asebencenga labo somahlaya ukuba bajoyine izinkonzo zabo.

Phela nabo basuke bethathwa ngukuzwa indlela labo somahlaya abashumayela ngayo.

UMjosty uthe yena waqala ukwenza lo mkhuba ngoba ebone kubaba wakhe owayengumfundisi wangempela webandla i-African Gospel Church.

“Wayehlekisa uma eshumayela, ngakho mina ngangithanda ukumlingisa kanti nabantu bazochazeka. Ngenxa yokuthakaselwa ngabantu ngagcina sengiqopha ama-CD, ngigxila kakhulu ezintweni ezenzeka emabandleni kodwa okungakhulunywa ngazo njengokuqembukelana kwamabandla nokubangwa kwezikhundla emasontweni. Mina ngithinta izinto ezisondelene nempilo yabantu kodwa angihlekisi ngoNkulunkulu noma ngeZwi lakhe,” kusho uMjosty othi usethathe isinqumo sokuyeka ukuzibiza ngoPastor.

UMsweli uthe uyikholwa lebandla laseZayoni kodwa angasalikhumbuli igama lalo.

“Akukhona ukuthi ngisuke ngiqonde ukululaza inkolo uma ngenza ihlaya ngezinto ezincike enkolweni. Kahle -hle mina ayikho into engingakwazi ukuhlekisa ngayo ngoba nginekhono. Angiwaphindi amahlaya engaceliwe noma ngiwasho ngezici zabantu. Kunomehluko phakathi kokuhlekisa nokugcwaneka,” kusho uMsweli oseze wakhipha i-CD yamahlaya.

UMfundisi Sabelo Mkhathini okuqeqeshelwe ubufundisi, uthe nasemasontweni akhona amahlaya kodwa ayahambisana yini nesimo nesikhathi.

“Kunezinto ongeke udlale ngazo uma ungumuntu ophilile kahle emqondweni nokuthi kufanele ucacise ukuthi ungusomahlaya. Ungabe phela usuzenza umfundisi ngokuthi ubizwe ngenceku. Okumnandi ukuthi badume ngokuba ngoPastor, hhayi ngoReverend,” kusho uMkhathini ofunda izindaba oKhozini nobhekene nomnyango wezinkonzo kulo msakazo.

USam “Mfundisi Makitaza” Zondi, ongumfundisi wangempela futhi obuye abe ngusomahlaya, uyale amakholwa ukuba ahlukane nokwenza izinto ezizokwenza osomahlaya bahlekise ngawo.

“Yiba yikholwa eliqotho ukuze osomahlaya bengazohlekisa ngawe. Labo somahlaya bagcina abantu behleka ekubeni abefundisi bangampela belibele ukubanga izikhundla,” kuphetha uMfu Makitaza obuye abizwe ngoNtombinkulu.