CLOSE X
Advertisement
X
6 May 2016, 12:40pm
IVeloster Turbo ibanga nezinkunzi
IVeloster Turbo ibanga nezinkunzi
Isolezwe

Akuyona imoto ongayithatha uyifaka emigwaqweni emibi yasezindaweni zasemakhaya ngoba iyazwela iVeloster Turbo.

6 May 2016, 12:39pm
Ihlukile iFord B-Max entsha
Ihlukile iFord B-Max entsha
Isolezwe

Kwesinye isikhathi abantu abayamukeli into entsha kunalokho bafuna into endala ngoba bebazi ubuhle nobubi bayo.

29 April 2016, 2:50pm
Izoshubisa umbango iBMW M2 entsha
Izoshubisa umbango iBMW M2 entsha
Isolezwe

Uma uyibuka iBMW M2 entsha, ucabanga isisho esithi "Dubula magazine safa yindlala" ngoba ifika nempi enkulu eyibhekise ezimbangini ...

29 April 2016, 2:49pm
Ibonakala izozidlisela ogageni izimbangi zayo i-Astra entsha
Ibonakala izozidlisela ogageni izimbangi zayo i-Astra entsha
Isolezwe

Ayikho inkunzi ebhonga kuzwakale kulesi sibaya, kodwa kuya ngokuthi iyiphi khona ngaleso sikhathi enye isaphumile isayobheka amathole.

29 April 2016, 2:41pm
Izokwethulwa kuleli ngasekupheleni konyaka iVW Tiguan SUV entsha
Izokwethulwa kuleli ngasekupheleni konyaka iVW Tiguan SUV entsha
Isolezwe

Emjahweni wamahhashi kujwayelekile ukuthi kube khona ihhashi elibizwa ngemfivilithi, elisuke lithenjwa ukuthi yilo elizodla umhlanganiso emjahweni.

29 April 2016, 2:40pm
Isiyefana nemoto entsha iPajero
Isiyefana nemoto entsha iPajero
Isolezwe

Angazi noma yimina kuphela yini ozifela ngebhola, ogcina eselisondeza kuzona zonke izindawo nalapho lingangeni khona khaxa.

15 April 2016, 1:04pm
Ibhasi elifanele umndeni ngoba livulekile i-H1
Ibhasi elifanele umndeni ngoba livulekile i-H1
Isolezwe

Kuyaqina ukuncintisana ezimotweni ezidume ngama "bhasi" ngoba yizona ezikwazi ukuthatha umndeni wonke uma uyindoda ezele ...

15 April 2016, 12:54pm
Ingudedangendlale ngemuva iCaddy
Ingudedangendlale ngemuva iCaddy
Isolezwe

Emuvakokwethulwa kweCaddy yesizukulwane sesine kuleli ngasekupheleni kukaJanuwari, lize lafika elingaliyo lokuba umuntu ...

1 April 2016, 1:47pm
Ibhonga kuthule umsindo i-RS3 Sportback entsha
Ibhonga kuthule umsindo i-RS3 Sportback entsha
Isolezwe

Kulezi zinsuku izimoto ezinezinqawe ezibhongayo zisematheni.

1 April 2016, 1:45pm
Izogila izimanga iMazda MX-5 RF
Izogila izimanga iMazda MX-5 RF
Isolezwe

Kwa Mazda Motor Corporation kubonakala kusazobathatha iminyaka ukuyibeka ethala iMazda MX-5.

1 April 2016, 1:44pm
Inakho konke okudingayo iFord Everest
Inakho konke okudingayo iFord Everest
Isolezwe

Ziningi izindlela ongayisebenzisa ngayo ingqovungqovu yakwaFord, efike eNingizimu Afrika ngo-Okthoba wonyaka odlule.

1 April 2016, 1:42pm
Izishaya salulwane iMobilio MPV
Izishaya salulwane iMobilio MPV
Isolezwe

Ithi ayizishaye salulwane ngoba incike kwezinye izimoto ezikhona ezingama Multi-Purpose Vehicle iHonda Mobilio ecishe ingaqondakali ukuthi iyiliphi.

18 March 2016, 12:55pm
U-VW usugadla ngeVivo Xpress
U-VW usugadla ngeVivo Xpress
Isolezwe

Abaqedile kwaVW ngemoto yabo edayisa ukwedlula iPolo Vivo.

18 March 2016, 12:53pm
Cabangisisa uma uzothenga imoto
Cabangisisa uma uzothenga imoto
Isolezwe

Akuyona imfihlo ukuthi isimo somnotho sesishaye sazwela ebantwini eNingizimu Afrika futhi kubhekeke ukuba izinto ziye ngokushuba ...