English translation of Aw Dubul'ibhunu

Published Apr 5, 2010

Share

Ayasab' amagwala (the cowards are scared)

dubula dubula (shoot shoot)

ayeah

dubula dubula (shoot shoot )

ayasab 'a magwala (the cowards are scared)

dubula dubula (shoot shoot)

awu yoh

dubula dubula (shoot shoot)

aw dubul'ibhunu (shoot the Boer)

dubula dubula (shoot shoot)

aw dubul'ibhunu (shoot the Boer)

dubula dubula (shoot shoot)

aw dubul'ibhunu (shoot the Boer)

dubula dubula (shoot shoot)

aw dubul'ibhunu (shoot the Boer)

dubula dubula (shoot shoot)

awe mama ndiyekele (mother leave me be)

awe mama iyeah (oh mother)

awe mama ndiyekele (mother leave me be)

awe mama iyo (oh mother)

aw dubul'ibhunu (shoot the Boer)

dubula dubula (shoot shoot)

aw dubul'ibhunu (shoot the Boer)

dubula dubula (shoot shoot)

aw dubul'ibhunu (shoot the Boer)

dubula dubula (shoot shoot)

aw dubul'ibhunu (shoot the Boer)

dubula dubula (shoot shoot)

Ayasab' amagwala (the cowards are scared)

dubula dubula (shoot shoot )

ayeah

dubula dubula (shoot shoot)

ayasab 'a magwala (the cowards are scared)

dubula dubula (shoot shoot)

iii yoh

dubula dubala (shoot shoot)

aw dubul'ibhunu (shoot the Boer)

dubula dubula (shoot shoot)

aw dubul'ibhunu (shoot the Boer)

dubula dubula (shoot shoot)

aw dubul'ibhunu (shoot the Boer)

dubula dubula (shoot shoot)

aw dubul'ibhunu (shoot the Boer)

dubula dubula (shoot shoot)

awe mama ndiyekele (mother leave me be)

awe mama iyo (oh mother)

awe mama ndiyekele (mother leave me be)

awe mama iyo (oh mother)

aw dubul'ibhunu (shoot the Boer)

dubula dubula (shoot shoot)

aw dubul'ibhunu (shoot the Boer)

dubula dubula (shoot shoot)

aw dubul'ibhunu (shoot the Boer)

dubula dubula (shoot shoot)

aw dubul'ibhunu (shoot the Boer)

dubula dubula (shoot shoot)

Ziyarapa lezinja (these dogs are raping)

dubula dubula (shoot shoot)

ay iyeah

dubula dubula (shoot shoot)

Ziyarapa lezinja (these dogs are raping)

dubula dubula (shoot shoot)

ay iiiyo

dubula dubula (shoot shoot)

Aw dubul'ibhunu (shoot the Boer)

dubula dubula (shoot shoot)

Aw dubul'ibhunu (shoot the Boer)

dubula dubula (shoot shoot)

Aw dubul'ibhunu (shoot the Boer)

dubula dubula (shoot shoot)

Aw dubul'ibhunu (shoot the Boer)

dubula dubula (shoot shoot)

Ayasab' amagwala (the cowards are scared)

Dubula dubula (shoot shoot)

Ay iyeah

Dubula dubula (shoot shoot)

Ayasab' amagwala (the cowards are scared)

Dubula dubula (shoot shoot)

Ay iyeah

Related Topics: